Date:Lipiec 30, 2015

REPROFILACJA NARZĘDZI DIAMENTOWYCH

Posiadamy możliwości reprofilacji ściernic diamentowych obwodowych, wierteł diamentowych oraz stożków i ściernic garnkowych diamentowych mających zastosowanie w zakładach szklarskich.

Reprofilacja jest wykonywana metodą obróbki elektroiskrowej  na drążarkach, które wyposażone są w układy napędowe elektrod oraz układy napędowe  obrabianych narzędzi.

Dokładność wykonania profilu +/- 0,03 mm.

Wszystkie tarcze po profilacji są wyważane dynamicznie a kształt i wymiary profilu sprawdzany na rzutniku o powiększeniu 30 krotnym. Narzędzie po profilacji  trafia na stanowisko pomiarowe gdzie jest dokonywany pomiar istotnych parametrów narzędzia  oraz wystawiany certyfikat ( zależnie od wymogów Odbiorcy )