REPROFILACJA NARZĘDZI DIAMENTOWYCH

Wykonujemy reprofilację  narzędzi dla przemysłu szklarskiego i kamieniarskiego:

  • obwodowych ściernic diamentowych
  • rurowych wierteł diamentowych
  • stożkowych pogłębiaczy diamentowych
  • garnkowych ściernic diamentowych

 

Wykorzystujemy metodę Obróbki Elektroerozyjnej (ang. EDM – Electrical Discharge Machining – dosłownie obróbka wyładowaniem elektrycznym)
Reprofilacja jest wykonywana na drążarkach, które wyposażone zostały w układy napędowe elektrod i  obrabianych narzędzi.
Dokładność wykonania profilu +/- 0,03 mm.
Wszystkie tarcze po reprofilacji są wyważane dynamicznie a kształt i wymiary profilu sprawdzany na rzutniku o powiększeniu 30 krotnym.
Narzędzie po reprofilacji  trafia na stanowisko pomiarowe gdzie jest dokonywany pomiar istotnych parametrów narzędzia
Wystawiany certyfikaty parametrów wg wymogów Odbiorcy

W obróbce typu EDM materiał obrabianego przedmiotu usuwany jest w wyniku erozji elektrycznej zachodzącej podczas wyładowania iskrowego między elektrodą roboczą a przedmiotem obrabianym zanurzonym w dielektryku płynnym (najczęściej nafta lub woda dejonizowana).Wskutek przyłożenia napięcia w szczelinie pomiędzy elektrodą roboczą a przedmiotem obrabianym, tworzy się niejednorodne, zmienne w czasie pole elektryczne. Przy dostatecznym natężeniu pola elektrycznego następuje przebicie. Elektrony emitowane przez elektrodę roboczą uderzając w powierzchnię przedmiotu obrabianego powodują wydzielanie się ciepła, lokalny wzrost temperatury oraz stopienie i intensywne parowanie materiału. Cały proces ma charakter wybuchowy i towarzyszy mu wyrzucenie strumienia ciekłego metalu do dielektryka.